Użytkownicy HUBO-3D zyskają nowe udogodnienie, będzie to narzędzie ułatwiające intuicyjną obsługę skanera. Prace programistyczne nad aplikacją już się rozpoczęły i potrwają do połowy maja.

Dzięki opracowywanej przez programistów EDUROCO aplikacji osoba prowadząca badania przy użyciu skanera HUBO-3D będzie mogła sterować urządzeniem i przetwarzać dane pomiarowe nie ruszając się sprzed komputera. Wprowadzenie takiego rozwiązania, w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz wynikającymi z tego ograniczeniami w przemieszczaniu się i bezpośrednich kontaktach, w znaczący sposób wpłynie na możliwość kontynuowania prac nad projektem. Aplikacja będzie też praktycznym udogodnieniem dla użytkowników skanera HUBO-3D, którzy w przyszłości zdecydują się na jego wdrożenie w swoich firmach.

W kwietniu prowadzone były też prace nad automatyzacją zbierania danych pozyskiwanych ze skanera. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna badaczom, którzy aktualnie opracowują demonstrator HUBO-3D. Dzięki uproszczeniu i automatyzacji pozyskiwania danych będą oni mogli przeprowadzać testy urządzenia oraz badać i dopracowywać jego parametry w sposób efektywny, optymalizując czas potrzebny na ten proces. Automatyzacja skanowania jest również zbieżna z kluczowymi założeniami projektu. Jednocześnie zespół EDUROCO zajmował się pracami nad algorytmami i oprogramowaniem, które służą określaniu dokładności skanowania.

Od połowy marca 2020 roku, w związku  pandemią koronawirusa, prace B+R w projekcie HUBO-3D realizowane są w trybie specjalnym, zapewniającym bezpieczeństwo pracownikom i pozwalającym na kontynuację najważniejszych zadań zaplanowanych w harmonogramie. Zespół EDUROCO pracuje zdalnie, częściowo ograniczony został zakres wykonywanych zadań, a liczba godzin pracy uległa zmniejszeniu.

Skip to content