Wstępne badania i testy przeprowadzone w laboratorium w Skierniewicach skierowały dalsze prace przy projekcie HUBO-3D na nowe tory – inżynierowie zaczęli intensyfikować prace nad automatyzacją skanowania.

Do połowy marca prace B+R w projekcie HUBO-3D odbywały się zgodnie z przyjętym planem. Kontynuowane były m.in. testy ramienia skanera i wykonywano próbne zdjęcia, których analiza pomogła dobrać optymalne, zbliżone do ostatecznych, rozmieszczenie aparatów na urządzeniu skanującym. Ramię skanera zostało doposażone w oświetlacze, co pozytywnie wpłynęło na podniesienie jakości zdjęć, a w efekcie pozyskiwanego w ten sposób modelu.

Po wykonaniu badań wstępnych zespół projektowy postanowił zintensyfikować prace nad automatyzacją procesu skanowania, która pozwoli przeprowadzać badania w sposób bardziej efektywny i w większym zakresie.

W połowie marca realizacja prac nad automatyzacją została wstrzymana z powodu pandemii koronawirusa oraz wprowadzonych przez rząd ograniczeń. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zespołu projektowego 17 marca 2020 roku Zarząd EDUROCO podjął decyzję o przejściu w tryb pracy zdalnej, częściowym ograniczeniu zakresu wykonywanych zadań oraz zmniejszeniu liczby godzin pracy.

W kwietniu prace nad skanerem HUBO-3D będą kontynuowane w ograniczonym zakresie. Wykonywane będą te zadania, które możliwe będą do realizacji zdalnie, w tym prace programistyczne nad stworzeniem aplikacji dla użytkownika urządzenia skanującego. Dzięki aplikacji osoba prowadząca badania będzie mogła sterować urządzeniem i przetwarzać dane pomiarowe nie ruszając się sprzed komputera.

Skip to content