Konstruktorzy skanera HUBO-3D przeprowadzili szereg badań laboratoryjnych, które sprawdzały wpływ różnych czynników na jakość wynikowego skanu.

W sierpniu, po zakończeniu przygotowań demonstratora skanera HUBO-3D do badań, zespół EDUROCO rozpoczął kampanię badawczą, która ma na celu optymalizację konfiguracji systemu skanującego, tak aby spełniał wszystkie założenia funkcjonalne i jakościowe.

Podczas badań laboratoryjnych sprawdzano wpływ szeregu czynników na jakość uzyskiwanego modelu 3D i na czas potrzebny do jego wygenerowania. Wyniki dotychczasowych badań są bardzo obiecujące i pozwoliły na sformułowanie rekomendacji dotyczących systemu, które zespół planuje uwzględnić w najbliższym czasie.

Równocześnie programiści EDUROCO pracowali nad funkcjonalnościami oprogramowania, która umożliwią kolejne badania. Opracowana została możliwość zdalnego ustawiania głębi ostrości, czasu naświetlania i czułości poprzez stworzenie modułu wyboru parametrów sensora kamery w aplikacji Android. Zaprojektowana została także opcja wyłączania wybranych modułów biorących udział w generowaniu modelu 3D, dzięki czemu użytkownik skanera będzie mógł szybciej zobaczyć wstępny wynik skanowania. Opracowano też oprogramowanie do usuwania artefaktów, czyli efektów ubocznych działania algorytmów generowania modelu, które nie są częścią sylwetki skanowanego człowieka.

Skip to content