W grudniu Zespół EDUROCO przeprowadził z sukcesem badania demonstratora skanera w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

W grudniu Zespół EDUROCO przeprowadził badania demonstratora skanera w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, kończące etap 1 projektu. Oznacza to, że do zeskanowania się zostały zaproszone osoby spoza zespołu. W ciągu kilku dni wykonaliśmy kilkadziesiąt skanowań, które pozwoliły na uzyskanie materiału do analizy. Otrzymane wyniki są bardzo zachęcające pod względem uzyskiwanej jakości i dokładności. Na podstawie przeprowadzonych badań zostały sformułowane rekomendacje pochodzące zarówno od skanowanych osób, jak i od zespołu, jakie zmiany w demonstratorze należałoby wprowadzić w etapie 2.

Skip to content