EDUROCO podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Umowa dotyczy dofinansowania realizacji projektu HUBO-3D, czyli innowacyjnego skanera, który umożliwi szybkie, dokładne i zautomatyzowane modelowanie sylwetki człowieka.


Zarząd spółki EDUROCO podpisał umowę o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0861/18-00 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt. „Innowacyjny i tani system pomiarowy umożliwiający szybkie, dokładne i zautomatyzowane modelowanie sylwetki człowieka” w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt nosi skróconą nazwę HUBO-3D. Umowa została podpisana 11 czerwca 2019 roku. Kwota dofinasowania wynosi 1 315 338,33 złotych.

Zgodnie z założeniami realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2019 roku i potrwa siedemnaście miesięcy. Wyniki projektu zostaną wdrożone we własnej działalności EDUROCO. Wdrożenie będzie polegało w pierwszej kolejności na świadczeniu usług z zastosowaniem urządzenia, a w dalszej kolejności na jego produkcji i sprzedaży. Usługi z użyciem systemu skanującego będą obejmowały warsztaty technologiczne dla dzieci i młodzieży oraz ogólnodostępne usługi skanowania 3D i drukowania 3D dla biznesu.

Skip to content