PROJEKT HUBO-3D

Tytuł projektu

„Innowacyjny i tani system pomiarowy umożliwiający szybkie, dokładne i zautomatyzowane modelowanie sylwetki człowieka”

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego systemu pomiarowego umożliwiającego szybkie, dokładne i zautomatyzowane modelowanie sylwetki człowieka stosując techniki fotogrametrii cyfrowej.

Planowane efekty

W ramach projektu zostaną zrealizowane prace B+R pozwalające na opracowanie demonstratora i prototypu systemu pomiarowego 3D (skanera 3D) wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zostaną także wykonane badania z udziałem użytkowników końcowych.

Przewaga konkurencyjna przedmiotowego rozwiązania skanera 3D będzie związana z występowaniem w jednym produkcie takich cech jak: relatywnie niska cena, duża szybkość modelowania sylwetki osoby, relatywnie wysoka dokładność i powtarzalność uzyskanego modelu 3D oraz modułowość konstrukcji ułatwiającą przenoszenie. Rezultat projektu będzie stanowił innowację produktową w skali międzynarodowej.

Projekt będzie obejmował realizację trzech etapów. 

Etap 1. będzie dotyczył badań przemysłowych, w ramach których powstanie demonstrator urządzenia wraz z oprogramowaniem, który będzie przebadany w warunkach laboratoryjnych i zbliżonych do rzeczywistych.

Etap 2. będzie polegał na realizacji prac rozwojowych, efektem których będzie opracowanie docelowej wersji systemu. 

Etap 3. będzie dotyczył prac przedwdrożeniowych, w ramach których powstanie m.in. dokumentacja wdrożeniowa, instrukcja użytkownika oraz zostanie zrealizowany proces certyfikacji CE urządzenia.

Wyniki projektu zostaną wdrożone w okresie 3 lat od zakończenia projektu we własnej działalności EduRoCo sp. z o.o. Wdrożenie będzie polegało w pierwszej kolejności na rozpoczęciu świadczenia usług z zastosowaniem urządzenia, a w dalszej kolejności na jego produkcji i sprzedaży. 

Dzięki innowacyjnym cechom potencjalne obszary zastosowań systemu będą bardzo szerokie i obejmują m.in.: edukację i rozrywkę, usługę skanowania 3D i drukowania 3D (alternatywa dla fotobudek), kluby fitness, sklepy odzieżowe i krawiectwo oraz terapię i medycynę.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 701 213,80 zł. Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie): 1 315 338,33 zł.

 

Skip to content