Za nami pierwsze dwa z siedemnastu miesięcy intensywnych prac. Opracowaliśmy już szereg koncepcji, przeanalizowaliśmy różne warianty, zweryfikowaliśmy też wstępne założenia – mówi dr hab. inż. Maciej Trojnacki, prezes EDUROCO.

W październiku 2019 roku zespół EDUROCO przystąpił do prac badawczo-rozwojowych i organizacyjnych przy nowym projekcie. Tym samym projekt HUBO-3D rozpoczął się zgodnie z przyjętym planem. Pierwsze dwa miesiące upłynęły przede wszystkim na pracach organizacyjnych i definiowaniu szczegółowych wymagań dla demonstratora skanera 3D. – Choć to dopiero początek, to już jesteśmy o krok bliżej do opracowania finalnej wersji innowacyjnego skanera 3D. Efekty i tempo prac są bardzo zadowalające – mówi dr hab. inż. Maciej Trojnacki, prezes EDUROCO.

Wśród wymienianych przez dr. hab. inż. Macieja Trojnackiego zadań zrealizowanych w październiku i listopadzie znajdują się prace badawczo-rozwojowe, takie jak opracowanie:

 • koncepcji i szczegółowych założeń dla skanera 3D,
 • wymagań dotyczących ergonomii pracy z użyciem skanera 3D,
 • różnych wariantów konstrukcji mechatronicznej skanera 3D,
 • oprogramowania dla skanera 3D,
 • rysunków i modeli koncepcyjnych CAD konstrukcji mechanicznej skanera 3D,
 • architektury systemu skanera 3D w warstwie fizycznej i programowej,
 • wstępnych algorytmów przetwarzających dane pomiarowe,
 • środowiska symulacyjnego pozwalającego na uzyskiwanie zdjęć wirtualnej postaci,
 • skryptu do przetwarzania symulowanych zdjęć wirtualnej postaci,
 • rozwiązania pozwalającego na przetwarzanie modelu 3D skanowanej osoby,
 • metodyki badań symulacyjnych demonstratora skanera 3D.
Skip to content