W lutym zostały wybrane LIDAR-y jako alternatywne czujniki do testów ze skanerem HUBO-3D.

Inżynierowie z EDUROCO wybrali alternatywne czujniki do testów ze skanerem. Czujniki to Intel® RealSense™ LiDAR Camera L515, czyli połączenie lidara i kamery światła widzialnego w jednym urządzeniu. Czujniki zostały uruchomione, a pierwsze wyniki cząstkowe są bardzo zachęcające. W najbliższych miesiącach czujniki zostaną zintegrowane ze skanerem w celu zeskanowania całej sylwetki człowieka.

Gotowa jest już koncepcja aplikacji mobilnej użytkownika do sterowania skanerem, która będzie rozwijana do końca projektu. Prowadzone są też prace rozwojowe nad elementami konstrukcji skanera zgodnie z celami przyjętymi w styczniu.

Skip to content