Przeprowadzone z sukcesem badania dokładności i badania w warunkach rzeczywistych pozwoliły na zakończenie kolejnego etapu projektu.

W czerwcu z sukcesem zakończył się drugi etap projektu HUBO-3D. Zwieńczeniem tego etapu były badania opracowanego prototypu sprawdzające dokładność skanowania i badania w warunkach rzeczywistych z udziałem ludzi.

Weryfikacja dokładności nastąpiła poprzez zeskanowanie przy użyciu skanera HUBO-3D manekina wzorcowego, którego model został wcześniej uzyskany dzięki wykorzystaniu innego skanera o wysokiej dokładności. Okazuje się, że skaner HUBO-3D osiąga bardzo dobrą dokładność skanowania, nieco lepszą niż założone w projekcie 1,5 milimetra.

W badaniach z udziałem ludzi uzyskano lepsze wyniki niż w analogicznych badaniach przeprowadzonych w pierwszym etapie realizacji projektu, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo oznacza, że zmiany w konstrukcji wprowadzone w drugim etapie przyniosły zamierzony skutek.

Aktualnie prowadzone są prace nad wnioskiem do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Zgłoszenie wynalazku do UPRP pozwoli zaprezentować skaner HUBO-3D szerszej publiczności.

Skip to content