Ramię skanera – wersję z ruchomymi głowicami – poddano testom w laboratorium w Skierniewicach. Pozyskane dane posłużą m.in. optymalizacji ergonomii urządzenia.

Ramię skanera 3D to jeden z kluczowych elementów urządzenia tworzonego w projekcie HUBO-3D. Założenia koncepcji projektu zakładają powstanie wersji zarówno z ruchomymi, jak i ze statycznymi głowicami.

W mijającym miesiącu inżynierowie EDUROCO skupili się na zadaniach związanych z rozwojem wersji ramienia z ruchomymi głowicami – wytworzyli brakujące elementy, a następnie zmontowali ramię i poddali testom w laboratorium w Skierniewicach. Zebrane podczas testów dane wpłyną na finalny kształt demonstratora urządzenia. W praktyce oznacza to, że założenia spisane w fazie projektowej są aktualnie weryfikowane i w dostosowywane do realnych potrzeb i możliwości.

Równolegle z testami zespół EDUROCO przygotowywał się do kompletowania danych wejściowych, czyli zdjęć, wykonywanych przez urządzenia zamontowane na ramieniu skanera. Działania te służą testowaniu algorytmów generujących model 3D skanowanej sylwetki człowieka. Dotychczas testy miały postać symulacji, od lutego 2020 inżynierowie posługują się już rzeczywistymi danymi, co stanowi duży postęp w prowadzonych pracach. Było to możliwe dzięki stworzeniu odpowiedniego oprogramowania dla systemu Android. Zespół EDUROCO opracował też plan badań wstępnych.

W marcu EDUROCO planuje kontynuować prace związane z rozwojem finalnej postaci ramienia skanera, m.in. podłączyć ramię z podstawą urządzenia. Spółka będzie też przygotowywać niezbędną dokumentację do zgłoszenia patentowego, gwarantującego najwyższą jakość i unikatowość HUBO-3D.

Skip to content