Wygoda użytkownika skanera HUBO-3D

Wiele prac wykonanych w marcu służy podniesieniu komfortu użytkowania skanera HUBO-3D. Zakończono prace projektowe nad elementami konstrukcyjnymi skanera mającymi na celu skrócenie czasu skanowania sylwetki człowieka, a także ułatwienie przenoszenia urządzenia i...

Wybór LIDAR-ów do skanera sylwetki HUBO-3D

W lutym zostały wybrane LIDAR-y jako alternatywne czujniki do testów ze skanerem HUBO-3D. Inżynierowie z EDUROCO wybrali alternatywne czujniki do testów ze skanerem. Czujniki to Intel® RealSense™ LiDAR Camera L515, czyli połączenie lidara i kamery światła widzialnego...

Start drugiego etapu projektu

W styczniu zespół projektowy przygotował komplet założeń niezbędnych do opracowania prototypu skanera. Rozpoczął się drugi etap projektu, w którym zostanie opracowany prototyp skanera HUBO-3D. Zakończenie etapu planowane jest na czerwiec 2021 roku. Określone zostały...
Skip to content